CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÌNH CHUẨN
Tư vấn trực tiếp
EnglishVietnamese

HỆ THỐNG BỒN CHỨA CAO SU-(10x120M3-SUS304)

Cung cấp và lắp đặt hệ thống bồn chứa cao su -Công ty MARDEC (Malaysia)

083 475 9999
028 2243 3939